پوریا پلاست

تولید کننده تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی

آشنایی با پوریا پلاست

پوریا پلاست، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی

در راستای تحقق سیاست های

کلان بهبود و بهرهوری در صنعت آب کشورپوریا پلاست بامجهز ترین تجهیزات از سال ۱۳۹۴تولید و عرضه انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن آغاز نموده است. شش گواهینامه بین المللیرا با دارا بودن

برخی از محصولات تولیدی پوریا پلاست

پوریا پلاست

پوریا پلاست، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

پوریا پلاست

پوریا پلاست، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

سه راه قطره چکان

پوریا پلاست، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

پوریا پلاست

پوریا پلاست، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

پوریا پلاست

پوریا پلاست، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

پوریا پلاست

پوریا پلاست، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

رابط تیپ به تیپ

پوریا پلاست، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

پوریا پلاست

پوریا پلاست، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

نوار آبیاری قطره ای ۱۰-۲۰-۳۰ سانت

پوریا پلاست، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

(رابط) انشعاب ۴ راهه به ۱ اینچ

پوریا پلاست، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

انشعاب دوشاخه ۱/۲-۱۶

پوریا پلاست، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

انشعاب سه شاخه ۱۶*۱ اینچ

پوریا پلاست، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

سه راه ۱۶*۱۶*۱۶ ساده

پوریا پلاست ، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

رابط ۱۸ به ۱۶

پوریا پلاست ، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

رابط ۱۶ به ۱۶

پوریا پلاست ، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

رابط ۱/۲ به ۱۶

پوریا پلاست ، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

رابط ۱۲ به ۱۶

پوریا پلاست ، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

پوریا پلاست

پوریا پلاست ، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

واشر لاستیکی دنباله دار ۱۶ مشکی (راکتی)

پوریا پلاست ، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

واشر لاستیکی ۱۶ استوانه ای مشکی

پوریا پلاست ، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

بسط انتهایی(عینکی)

پوریا پلاست ، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

واشر لاستیکی ۱۸ باز ژله ای

پوریا پلاست ، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

پوریا پلاست

پوریا پلاست ، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

واشر فلنچی از ۲ تا ۱۰ اینچ

پوریا پلاست ، تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت

برای جزئیات کلیک کنید

برای دریافت کاتالوگ محصولا پوریا پلاست تماس بگیرید.

پوریا پلاست از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در خصوص تولید و عرضه انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن مورد مصرف در صنعت آبیاری و آبرسانی با دارا بودن استاندارد مدیریت کیفیت از سری iso 9001-2008 از کمپانی oxfordcert می باشد.

بیشتربدانید