توضیحات محصول

 

پوریا پلاست ، تولید کننده تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی

پوریا پلاست ، تولید کننده تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی

پوریا پلاست ، تولید کننده تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی
تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت.
طراحی و اجرای پروژه های آبیاری قطره ای و بارانی.
ارائه مشاوره و راهکارهای علمی و تخصصی شامل: طراحی سیستم اصول و روش نگهداری بر