پوریا پلاست

پوریا پلاست ، تولید کننده تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی تولید کننده انواع تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی دارای استاندارد بین المللی و بالانرین کیفیت. طراحی و اجرای پروژه های آبیاری قطره ای و بارانی. مزایای استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای * صرفه جویی در مصرف آب تا 93% * افزایش [...]